Menu

door_en_door_boutersem_gesloten_bedrijventerrein-v1

Van een gesloten bedrijventerrein...

door_en_door_boutersem_nieuw_beeklandschap-v1

naar een nieuw toegankelijk beeklandschap

Geen verbinding met de vallei en de school

De drie groene boogloodsen, het parkeerterrein en de woning zijn de laatste restanten van het transportbedrijf dat in 2021 deze site definitief verlaten heeft. De loodsen bepaalden meer dan 60 jaar het beeld van de omgeving. Hierdoor had je geen zicht op de vallei vanaf de Leuvensesteenweg.

Met het verdwijnen van de bedrijfsactiviteiten kunnen we de omgeving herwaarderen. Er kan een nieuwe verbinding gecreëerd worden die een directe relatie vormt tussen de schoolomgeving en het winkelgebied van de Leuvensesteenweg. Er ontstaat ruimte voor het herstel van het parklandschap en het aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied.

Nieuwe ruimte voor bewoners, natuur en landschap

Het project wil de visuele relatie tussen het dynamische dorpscentrum en de vallei herstellen. Dwars op de steenweg is er ruimte voor twee nieuwe woongebouwen waartussen een brede publieke ruimte komt. De boogloodsen slopen we. Het opgebroken parkeerterrein maakt plaats voor een nieuwe meander in de Kleine Vondelbeek. Over de meander loopt een houten brug die de publieke ruimte tussen de nieuwe woongebouwen verbindt met de nieuwe publieke ruimte in de schoolomgeving. Die verbinding biedt een alternatief voor de autobereikbaarheid langs de Stationsstraat. Ook de bewoners van de assistentiewoningen hebben hierdoor een nieuwe, veilige en aantrekkelijke verbinding naar de supermarkt en het centrum.

Dat plein vormt de toegangspoort naar het nieuwe pad en de brug over de Kleine Vondelbeek. Aan de rand van de vallei is er ruimte om gezellig te genieten.

Voor de nieuwe woongebouwen komt een halte voor de schoolbus. Een zebrapad over de steenweg verzekert een veilige verbinding tussen het pad naar de school en het pad naar de Nieuwstraat.

Deel dit bericht: