Menu

De Kleine Vondelbeek
in het hart
van Boutersem

Samen op pad langs de groenblauwe ader door Boutersem. Met deze info willen we je kennis laten maken met de plannen voor een herwaardering van de vallei van de Kleine Vondelbeek. Dit project maakt deel uit van een ruimere ontwikkelingsstrategie van de gemeente om meer ruimte te creëren voor mens, natuur en water. Het zijn kansen om mensen meer met de natuur én met elkaar te verbinden!

Boutersem illustratie VOOR
Boutersem illustratie NA

Een buffer tegen overstroming en verdroging

De Kleine Vondelbeek kronkelt met zijn typische meanders al vele jaren door Boutersem. Wist je dat het één van de zuiverste waterlopen is in Vlaams-Brabant? De goede waterkwaliteit creëert een mooi landschap en zeer waardevolle fauna en flora.

Unieke kansen voor onze
landelijke gemeente

Van gesloten bedrijfsterrein...

naar nieuw toegankelijk beeklandschap

Meer

Van een drukke weg...

naar een groene verbinding

Meer

Van verouderd en deels verlaten terrein...

naar toegang tot een waardevol recreatief landschap

Meer

Van een parkeerterrein...

naar een levendig dorpsplein

Meer

De ruimte in en rond de vallei is gaandeweg verrommeld en versnipperd. We willen die terug ordenen en het landschapsbeeld herstellen. Verharding en bebouwing gaan we sterk verminderen en zo de vallei als publieke ruimte herwaarderen. Zo kunnen de bewoners van de natuurpracht genieten.

Een nieuw netwerk van paden verbindt mensen met elkaar

Een nieuw netwerk van paden verbindt mensen met elkaar

A

Herwaardering van de Lourdesgrot 

B

Uitbreiding beekvallei met nieuwe meander

C

Toegang tot een waardevol recreatief landschap

D

 Een nieuwe toegang voor de school

E

Een levendig dorpsplein

Nieuws

Eerste participatiemoment Kollektif -Antea
Heraanleg Kerkplein en Dorpsstraat - voorstelling aangepast ontwerp
Na het actorenoverleg en het participatiemoment in het voorjaar, ging ontwerpteam Kollektif – Antea met alle input terug naar de tekentafel. Op zaterdag 15 juni stellen ze jullie graag hun aangepast ontwerp voor. Iedereen is welkom, van buurtbewoners, gebruikers en ondernemers tot verenigingen en toevallige passanten. Tot dan! Wanneer? zaterdag 15 juni van 10 u...
doorendoor
Denk met ons mee over de toekomst van het Kerkplein
Participatiemoment in kader van het project Door en door Boutersem Zaterdag 16 maart wachten we jong en oud op, op het Kerkplein van Boutersem. Je kan er terecht met al je ideeën, voorstellen, vragen, … over de heraanleg van het plein. Het is de bedoeling het Kerkplein om te vormen tot een mooie locatie voor...
mogelijktoekomstbeeld
Ontwerper gekozen voor project Kerkplein
Ontwerpteam Kollektif – Antea is door het schepencollege van Boutersem aangesteld om de gemeente te begeleiden bij de heraanleg en optimalisering van het Kerkplein. Bedoeling is om het plein om te vormen tot een mooie locatie voor bruisende activiteiten. De heraanleg van het Kerkplein past in het grotere project van de herwaardering van de vallei...

Wat vind jij over onze toekomstplannen betreffende dit project?

Van visie naar
uitvoering

2009
Opmaak gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Eerste ruimtelijke visie voor de gehele gemeente
2019
Bouwmeesterscan: beklemtonen van herwaardering Kerkplein en vallei Kleine Vondelbeek
Mei 2023
Oproep naar ontwerpers voor de heraanleg van het Kerkplein
Dag van de kleine vondelbeek - 1 juli 2023
1 juli 2023
Dag van de Kleine Vondelbeek
16 maart 2024
Participatiemoment heraanleg Kerkplein en Dorpsstraat
2017
Ontwikkeling campus Keyseryk (assistentiewoningen)vestigen van de cluster van gemeenschapsvoorzieningen op de rand van de Kleine Vondelbeek
2021
Oproep subsidie ontharding door het Departement Omgeving
13 mei 2022
Toekennen subsidie
Februari 2024
Actorenoverleg (= verenigingen en horeca) heraanleg Kerkplein en Dorpsstraat
15 juni 2024
Heraanleg Kerkplein en Dorpsstraat: voorstelling aangepast ontwerp door het ontwerpteam Kollektif - Antea
2009
Opmaak gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Eerste ruimtelijke visie voor de gehele gemeente
2017
Ontwikkeling campus Keyseryk (assistentiewoningen)vestigen van de cluster van gemeenschapsvoorzieningen op de rand van de Kleine Vondelbeek
2019
Bouwmeesterscan: beklemtonen van herwaardering Kerkplein en vallei Kleine Vondelbeek
2021
Oproep subsidie ontharding door het Departement Omgeving
13 mei 2022
Toekennen subsidie
Jan-Mei 2023
Overleg betrokken stakeholders
Mei 2023
Oproep naar ontwerpers voor de heraanleg van het Kerkplein
Dag van de kleine vondelbeek - 1 juli 2023
1 juli 2023
Dag van de Kleine Vondelbeek
November 2023
Aanvraag omgevingsvergunning voormalige Transmet site
Januari 2024
Aanleg eerste segment wandelpad
Mei 2024
Aanbestedingsdossier Grote Vondelbeek.
Aanbestedingsdossier terrein Korfbal
September 2024
Aanleg tweede segment wandelpad
November 2024
Hermeandering van de Kleine Vondelbeek
December 2024
Aanleg koker onder N3
2023
Aanleg overige paden in de vallei van de Kleine Vondelbeek
2024
Herinrichting tweede toegang tot De Notelaar
2024-2025
Herinrichting terreinen scouts
2026
Aanbesteding heraanleg Kerkplein en Dorpsstraat

Meer ruimte voor
mens, natuur en water