Menu

De Kleine Vondelbeek
in het hart
van Boutersem

Samen op pad langs de groenblauwe ader door Boutersem. Met deze info willen we je kennis laten maken met de plannen voor een herwaardering van de vallei van de Kleine Vondelbeek. Dit project maakt deel uit van een ruimere ontwikkelingsstrategie van de gemeente om meer ruimte te creëren voor mens, natuur en water. Het zijn kansen om mensen meer met de natuur én met elkaar te verbinden!

Boutersem illustratie VOOR
Boutersem illustratie NA

Een buffer tegen overstroming en verdroging

De Kleine Vondelbeek kronkelt met zijn typische meanders al vele jaren door Boutersem. Wist je dat het één van de zuiverste waterlopen is in Vlaams-Brabant? De goede waterkwaliteit creëert een mooi landschap en zeer waardevolle fauna en flora.

Unieke kansen voor onze
landelijke gemeente

Van een gesloten speelplein...

naar een toegankelijk buurtparkje

Meer

Van gesloten bedrijfsterrein...

naar nieuw toegankelijk beeklandschap

Meer

Van verouderd en deels verlaten terrein...

naar waardevol recreatief landschap

Meer

Van een parkeerterrein...

naar een levendig dorpsplein

Meer

De ruimte in en rond de vallei is gaandeweg verrommeld en versnipperd. We willen die terug ordenen en het landschapsbeeld herstellen. Verharding en bebouwing gaan we sterk verminderen en zo de vallei als publieke ruimte herwaarderen. Zo kunnen de bewoners van de natuurpracht genieten.

Een nieuw netwerk van paden verbindt mensen met elkaar

Een nieuw netwerk van paden verbindt mensen met elkaar

A

Een park naast de pastorietuin

B

Uitbreiding beekvallei met nieuwe meander en
aangename verblijfsruimte in een beeklandschap

C

Een waardevol recreatief landschap

D

 Een nieuwe toegang voor de school

E

Een levendig dorpsplein

Nieuws

mogelijktoekomstbeeld
Ontwerper gekozen voor project Kerkplein
Ontwerpbureau Kollektif – Antea is door het schepencollege van Boutersem aangesteld om de gemeente te begeleiden bij de heraanleg en optimalisering van het Kerkplein. Bedoeling is om het plein om te vormen tot een mooie locatie voor bruisende activiteiten. De heraanleg van het Kerkplein past in het grotere project van de herwaardering van de vallei...
door_en_door_boutersem_satelietfoto_netwerk_van_paden-v2
Enquêteresultaten, daar kunnen we mee aan de slag!
Op 01/07/2023 organiseerde de gemeente Boutersem de dag van de Kleine Vondelbeek. Tijdens die dag werd het project Door en Door Boutersem toegelicht. De belangrijkste initiatieven werden verduidelijkt met panelen en brochures. Men kon de vallei gaan verkennen. 
Geslaagde Dag van de Kleine Vondelbeek - 1 Juli 2023-v1
Geslaagde Dag van de Kleine Vondelbeek
Zaterdag 1 juli zakten meer dan 250 mensen af naar de scoutslokalen van Boutersem voor de Dag van de Kleine Vondelbeek.  Al wandelend ontdekten de mensen welke ideeën de gemeente heeft om in de vallei in de toekomst meer ruimte te creëren voor mensen, natuur en water.

Wat vind jij over onze toekomstplannen betreffende dit project?

Van visie naar
uitvoering

2009
Opmaak gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Eerste ruimtelijke visie voor de gehele gemeente
2019
Bouwmeesterscan: beklemtonen van herwaardering Kerkplein en vallei Kleine Vondelbeek
13 mei 2022
Toekennen subsidie
Mei 2023
Oproep naar ontwerpers voor de heraanleg van het Kerkplein
November 2023
Aanvraag omgevingsvergunning voormalige Transmet site
Mei 2024
Aanbestedingsdossier Kleine Vondelbeek.
Aanbestedingsdossier voormalige terreinen korfbal
November 2024
Hermeandering van de Kleine Vondelbeek
2024
Aanleg overige paden in de vallei van de Kleine Vondelbeek
2024-2025
Herinrichting terreinen scouts
2017
Ontwikkeling campus Keyseryk (assistentiewoningen)vestigen van de cluster van gemeenschapsvoorzieningen op de rand van de Kleine Vondelbeek
2021
Oproep subsidie ontharding door het Departement Omgeving
1 mei 2023
Overleg betrokken stakeholders
Dag van de kleine vondelbeek - 1 juli 2023
1 juli 2023
Dag van de Kleine Vondelbeek
Januari 2024
Aanleg eerste segment wandelpad
September 2024
Aanleg tweede segment wandelpad
December 2024
Aanleg koker onder N3
2024
Herinrichting tweede toegang tot De Notelaar
2026
Aanbesteding heraanleg Kerkplein en Dorpsstraat
2009
Opmaak gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Eerste ruimtelijke visie voor de gehele gemeente
2017
Ontwikkeling campus Keyseryk (assistentiewoningen)vestigen van de cluster van gemeenschapsvoorzieningen op de rand van de Kleine Vondelbeek
2019
Bouwmeesterscan: beklemtonen van herwaardering Kerkplein en vallei Kleine Vondelbeek
2021
Oproep subsidie ontharding door het Departement Omgeving
13 mei 2022
Toekennen subsidie
Jan-Mei 2023
Overleg betrokken stakeholders
Mei 2023
Oproep naar ontwerpers voor de heraanleg van het Kerkplein
Dag van de kleine vondelbeek - 1 juli 2023
1 juli 2023
Dag van de Kleine Vondelbeek
November 2023
Aanvraag omgevingsvergunning voormalige Transmet site
Januari 2024
Aanleg eerste segment wandelpad
Mei 2024
Aanbestedingsdossier Grote Vondelbeek.
Aanbestedingsdossier terrein Korfbal
September 2024
Aanleg tweede segment wandelpad
November 2024
Hermeandering van de Kleine Vondelbeek
December 2024
Aanleg koker onder N3
2023
Aanleg overige paden in de vallei van de Kleine Vondelbeek
2024
Herinrichting tweede toegang tot De Notelaar
2024-2025
Herinrichting terreinen scouts
2026
Aanbesteding heraanleg Kerkplein en Dorpsstraat

Meer ruimte voor
mens, natuur en water