Menu

door_en_door_boutersem_parkeerterrein-v1

Van een parkeerterrein...

door_en_door_boutersem_levendig_dorpsplein-v1

naar een levendig dorpsplein

Vandaag gebruiken we het plein te eenzijdig

Het gemeentehuis en de dorpspomp bepaalden meer dan 100 jaar lang het dorpszicht.

Van visie naar uitvoering

De herwaardering van het Kerkplein is reeds opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan van Boutersem (2009). Daarin lezen we:

“Het Kerkplein langs de Dorpsstraat fungeert als centraal plein in de centrumomgeving van het hoofddorp. Grote aandacht bij de herwaardering van het Kerkplein moet gaan naar de inrichting van deze publieke ruimte. Het beschikbare binnengebied tussen de Leuvensesteenweg, Martelarenstraat, Dorpsstraat en Eksterstraat best invullen ter versteviging van de woonstructuur in het centrum van het hoofddorp. Eventuele nieuwe bebouwing aan het plein zal het historische en kleinschalige karakter van dit plein respecteren. Dit plein heeft een multifunctioneel en dynamisch karakter. Horeca is hier wenselijk. Een heraanleg van het plein als een open plein zal het mogelijk maken om allerhande activiteiten hier te laten plaatsvinden (circus, kerstmarkt, kermis,…)
Dit plein fungeert als belangrijke kwalitatieve publieke buitenruimte in de gemeente en meer bepaald voor de aanpalende woongebieden. Aansluitend bij het plein is een parkzone voorzien en een speelweide in de zone tussen de Dorpsstraat en de Kleine Vondelbeek. Voor de parkzone komt de grote tuin van de pastorie deels in aanmerking en voor de speelweide de achtergelegen gronden.”

De bouwmeesterscan (2019) bevestigde en actualiseerde deze visie:

“Het Kerkplein aan de Dorpsstraat ontwikkelen tot een centrale ontmoetingsplek in Boutersem. Het Kerkplein in Boutersem functioneert momenteel als parkeerplaats, terwijl het plein veel kansen biedt.
Daar komt ook bij dat Boutersem nu geen echt centrum kent. De meeste openbare ruimten zijn straten. Het plein kan zich ontwikkelen tot een verblijfsplek met ontmoetingsruimte. Daarnaast kan het dienen als poort naar het buitengebied, aangezien het aan de parkvallei van de Kleine Vondelbeek en vlakbij het station ligt. Een fietsstraat kan het Kerkplein verbinden met centrumfuncties langs de N3.”

Laat het ons ontwikkelen tot een ontmoetingsplek

Woonerf Dorpsstraat

Het Kerkplein vormen we om tot een aantrekkelijke ruimte door onder meer de parkeervakken te herschikken. De dorpspomp willen we herstellen en verplaatsen. De plaats voor een terras en banken vernieuwen we. Deze plek is zo meer geschikt voor de organisatie van activiteiten zoals een markt, festival of kermis. De ruimte voor het portaal van de kerk integreren we beter in het plein. De bomen blijven behouden, het hemelwater vloeit naar de Kleine Vondelbeek.

De heraanleg zal leiden tot een verhoogde ruimtelijke kwaliteit en aanzetten tot een meervoudig gebruik. Meer bomen zorgen voor een vermindering van het hitte-eiland-effect, een verhoging van de biodiversiteit en laten regenwater infiltreren.

Veiliger en aangenamer wonen in nieuwe straat

De Dorpsstraat is één van de oudste straten van Boutersem. Het deel tussen de Korte Steeg en het Kerkplein was lang beperkt bebouwd. De pastorie met de tuin en de boerderij remden een verdere bebouwing af. De boerderij is inmiddels gesloopt en vervangen door de woningen van het 12de Liniehof. Ook Bareelhof is inmiddels ontwikkeld. Deze ontwikkelingen wijzigden het beeld van de omgeving. Met de herinrichting van de Dorpsstraat en de herwaardering van de Lourdesgrot herstellen we het rustige en landelijke karakter.

Het water van de gracht langs het 12de Liniehof stroomt naar de Kleine Vondelbeek. Er wordt onderzocht of de Dorpsstraat tussen de Leuvensesteenweg en de Martelarenstraat kan ingericht worden als woonerf. 

De Lourdesgrot in de Dorpsstraat is opgericht in 1954 en verweven met de Dorpsstraat en de pastorietuin. De omgeving, met de verouderde betonnen panelen, is niet langer aantrekkelijk. Op een participatieve manier zullen we onderzoeken op welke wijze we de ruimte voor bezinning en stilte kunnen herwaarderen.

Deel dit bericht: