Menu

Ontwerper gekozen voor project Kerkplein

Ontwerpteam Kollektif – Antea is door het schepencollege van Boutersem aangesteld om de gemeente te begeleiden bij de heraanleg en optimalisering van het Kerkplein. Bedoeling is om het plein om te vormen tot een mooie locatie voor bruisende activiteiten. De heraanleg van het Kerkplein past in het grotere project van de herwaardering van de vallei van de Kleine Vondelbeek in het kader van Door en Door Boutersem.

Onbekend is onbemind

Voor veel mensen is de vallei van de Kleine Vondelbeek een onbekende en niet toegankelijke plek. Alleen de aanpalende bewoners genieten van het zicht op de vallei. Het plan is om nieuwe paden in de vallei aan te leggen en de publieke ruimten in de rand van de vallei te herwaarderen. Hierdoor krijgen de mensen uit Boutersem extra ruimte om te gebruiken, te verblijven en te ontmoeten. Het Kerkplein van Boutersem is één van de te herwaarderen publieke ruimten. Vandaag oogt het plein niet aantrekkelijk en het deemsterde helemaal weg als centrum van beleving en ontmoeting. Het projectvoorstel van de gekozen ontwerper bevat een visie voor de heraanleg van het Kerkplein, gebaseerd op een transformatie naar een plein met meer activiteiten en meer beleving.

Ontwerper gekozen

Boutersem lanceerde in april samen met Team Vlaamse Bouwmeester een oproep. Drie bureaus lichtten hun voorstellen op 29 augustus toe aan de jury. De jury koos voor het conceptvoorstel van Kollektif – Antea. De visie van dit ontwerpteam getuigt van creativiteit, duurzaamheid en een sterke betrokkenheid. Zij koesteren de historische en culturele waarde van de omgeving en creëren ruimte voor diverse hedendaagse verwachtingen en behoeften van bewoners en gebruikers.

Meer groen in dorpscentrum

Dit winnende voorstel bevat echter nog maar een beginconcept dat verder moet worden uitgewerkt en uitgebreid middels een participatief traject. Het basisconcept biedt een toekomstbeeld met een volledige herinrichting van het Kerkplein tot een multifunctionele site voor diverse activiteiten. Een aantal mogelijke basisideeën zijn dat de Elzestraat leidt via een verbindend pad naar de vallei, waarbij ook het hemelwater afgevoerd wordt. Het plein aan het kerkhof kan een park worden. De Dorpsstraat kan een woonerf worden met groene parkeerstroken.

Denk met ons mee!

De verdere uitwerking van het conceptvoorstel zal verlopen via een uitgebreid participatief traject. De gemeente gaat tijd maken voor een breed debat met gebruikers, ontwerpers en deskundigen over dit basisconcept en dus over de functie en de vorm van het Kerkplein en de Dorpsstraat. Ook de scouts, gebruikers van de kerk, uitbaters van horeca, organisatoren van evenementen én bewoners zullen de kans krijgen om hun mening te geven.

Kollektif – Antea en de gemeente werken verder aan een actief participatietraject. Later meer info!

Meer nieuws